MEGHÍVÓ ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE

A Budakalászi Munkás Sportegyesület meghívja tisztelt tagjait évi rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye: a sportegyesület székhelye, klubház – 2011 Budakalász, Omszk park 3.

A közgyűlés ideje: 2022. május 30-án (hétfő) 18 óra

Napirendi pontok:

1. 2021 évi mérleg, beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása

2. Az egyesület 2022. évi költségvetésének megvitatása

3. Adatvédelmi szabályzat jóváhagyása

4. Egyebek

Felhívom a tagok figyelmét, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, amennyiben a tagok több mint 50%-a képviselteti magát a közgyűlésen. Határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlést a meghívóban meghirdetett napirendi pontokban, ugyanazon helyen és napon 19 órai kezdettel a jelenlévők számától függetlenül megtartjuk.

Budakalász, 2022. május 12.

Üdvözlettel:

Sárosi Tibor sk.

BMSE elnöke

AJÁNLATI FELHÍVÁS öltöző felújítás többletmunkák

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Budakalászi Munkás Sportegyesület ajánlatot kér nyílt pályázati eljárás keretében, az egyesület üzemeltetésében lévő öltöző felújítás kapcsán felmerült többletmunkák kivitelezésére.

Ajánlatkérő: Budakalászi Munkás Sportegyesület (adószám: 19175780-1-13)

Ajánlatkérő címe: 2011 Budakalász, Omszk Park 3.

Kapcsolattartó: Sárosi Tibor egyesület elnöke

Kapcsolattartó elérhetősége: tsarosit@gmail.com tel: 06 20 344 1425

Ajánlattétel határideje: 2022. január 25.

Ajánlattétel teljesítésének helye:

a Budakalászi Munkás Sportegyesület székhelye: 2011 Budakalász, Omszk park 3

A munka befejezésének tervezett végső határideje: 2022. február 15

Az ajánlattétellel kapcsolatos információ, egyéb kérdések esetén tájékoztatást ad, Sárosi Tibor elnök Úr.

Budakalász, 2022. január 11.

 

Sárosi Tibor

Egyesület elnöke sk