AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Budakalászi Munkás Sportegyesület ajánlatot kér, meghívásos pályázat keretében, az egyesület üzemeltetésében lévő öltöző felújítási munkákra.

Ajánlatkérő: Budakalászi Munkás Sportegyesület (adószám: 19175780-1-13)

Ajánlatkérő címe: 2011 Budakalász, Omszk Park 3.

Kapcsolattartó: Sárosi Tibor egyesület elnöke

Kapcsolattartó elérhetősége: tsarosit@gmail.com tel: 06 20 344 1425

Ajánlattétel határideje: 2021. április 26.

Ajánlattétel teljesítésének helye:
a Budakalászi Munkás Sportegyesület székhelye: 2011 Budakalász, Omszk park 3

A munka befejezésének tervezett végső határideje: 2021. szeptember 30.

Az ajánlattétellel kapcsolatos információ, egyéb kérdések esetén tájékoztatást ad, Sárosi Tibor elnökúr.

Budakalász, 2021. április 12.

Sárosi Tibor
Egyesület elnöke sk

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Budakalászi Munkás Sportegyesület ajánlattételi felhívást tesz közzé és ajánlatot kér az egyesület öltöző felújításának tervezői, műszaki vezetői, projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyában.

Ajánlatkérő: Budakalászi Munkás sportegyesület (adószám: 19175780-1-13)

Ajánlatkérő címe: 2011 Budakalász, Omszk Park 3.

Kapcsolattartó: Sárosi Tibor egyesület elnöke

Kapcsolattartó elérhetősége: tsarosit@gmail.com tel: 06 20 344 1425

Ajánlattétel határideje: 2021. április 09.

Ajánlattétel teljesítésének helye:

a Budakalászi Munkás Sportegyesület székhelye: 2011 Budakalász, Omszk park 3

A munka befejezésének tervezett végső határideje: 2021. szeptember 30.

Az ajánlattétellel kapcsolatos információ, egyéb kérdések esetén tájékoztatást ad Sárosi Tibor elnök Úr.

 

Budakalász, 2021. március 25.

Sárosi Tibor

Egyesület elnöke

BMSE közgyűlés ELMARAD

Tisztelt Egyesületi Tagok!

A meghosszabbított korlátozó intézkedések miatt, a tárgyi közgyűlést elhalasztjuk.

Üdvözlettel:

Sárosi Tibor
BMSE elnöke

 

MEGHÍVÓ

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE

A Budakalászi Munkás Sportegyesület meghívja tisztelt tagjait évi rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye: a sportegyesület székhelye (klubhelyiség)- 2011 Budakalász, Omszk park 3.

A közgyűlés ideje: 2021. február 01-én (hétfő) 18óra

Napirendi pontok:

1. Az egyesület 2020. évi működésének elnöki beszámolója

2. Horváth Antal elnökségi tag, elnökségi tisztségéről való lemondásának elfogadása

3. Új elnökségi tag megválasztása

4. A 2021. évi tagdíj mértékének meghatározása

5. Az egyesület 2021. évi költségvetésének jóváhagyása

6. Az egyesület Kézikönyvének megvitatása és elfogadása

7. Az egyesület Etikai Kódexének megvitatása és elfogadása

8. Az egyesület Biztonsági Szabályzatának megvitatása és elfogadása

9. Egyebek

Felhívom a tagok figyelmét, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, amennyiben a tagok több mint 50%-a képviselteti magát a közgyűlésen. Határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlést a meghívóban meghirdetett napirendi pontokban, ugyanazon helyen és napon 19 órai kezdettel a jelenlévők számától függetlenül megtartjuk.

Budakalász, 2021. január 18.

Üdvözlettel:

Sárosi Tibor sk.

BMSE elnöke