AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS mobillelátó beszerzésére és felállítására

Budakalászi Munkás Sportegyesület ajánlattételi felhívást tesz közzé és ajánlatot kér, az egyesület sporttelepén létesítendő 50 férőhelyes mobillelátó beszerzésére és felállítására

Ajánlatkérő: Budakalászi Munkás Sportegyesület (adószám: 19175780-1-13)

Ajánlatkérő címe: 2011 Budakalász, Omszk Park 3.

Kapcsolattartó: Sárosi Tibor egyesület elnöke

Kapcsolattartó elérhetősége: tsarosit@gmail.com tel: 06 20 344 1425

Ajánlattétel határideje: 2020. június 12. (péntek)

Ajánlattétel teljesítésének helye: a Budakalászi Munkás Sportegyesület székhelye: 2011 Budakalász, Omszk park 3

A munkák kezdési határideje 2020. június 24.

A munka befejezésének, teljesítésének határideje: 2020. június 30.

Az ajánlattétellel kapcsolatos anyagok átvehetőek Sárosi Tibor elnök úrtól, előre egyeztetetett időpontban.

Budakalász, 2020. 06.04.

Sárosi Tibot

Egyesület elnöke s.k

Közgyűlés 2020.05.29.

MEGHÍVÓ

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE

A Budakalászi Munkás Sportegyesület meghívja tisztelt tagjait évi rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye: a sportegyesület székhelye (klubhelyiség)- 2011 Budakalász, Omszk park 3.

A közgyűlés ideje: 2020. május 29. (péntek) 18óra

Napirendi pontok:

1. 2019 évi mérleg, beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása

2. Egyebek

Felhívom a tagok figyelmét, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, amennyiben a tagok több mint 50%-a képviselteti magát a közgyűlésen. Határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlést a meghívóban meghirdetett napirendi pontokban, helyen és napon 19 órai kezdettel a jelenlévők számától függetlenül megtartjuk.

Budakalász, 2020. május 15.

Üdvözlettel:

Sárosi Tibor sk.

BMSE elnöke