BMSE Közgyűlési meghívó

MEGHÍVÓ

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE

A Budakalászi Munkás Sportegyesület meghívja tisztelt tagjait évi rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye: a sportegyesület székhelye – 2011 Budakalász, Omszk park 3.

A közgyűlés ideje: 2021. május 28-án (péntek) 18 óra

Napirendi pontok:

1. 2020 évi Mérleg, beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása

2. Az egyesület elnökének megválasztása

3. Az egyesület alelnökének megválasztása

4. Az egyesület elnökségi tagjának megválasztása

5. Az egyesület 2021. évi költségvetésének megvitatása

6. Egyebek

Felhívom a tagok figyelmét, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, amennyiben a tagok több mint 50%-a képviselteti magát a közgyűlésen. Határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlést a meghívóban meghirdetett napirendi pontokban, ugyanazon helyen és napon 19 órai kezdettel a jelenlévők számától függetlenül megtartjuk.

Budakalász, 2021. május 14.

Üdvözlettel:

Sárosi Tibor sk.
BMSE elnöke

Vélemény, hozzászólás?