MEGHÍVÓ ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE

A Budakalászi Munkás Sportegyesület meghívja tisztelt tagjait évi rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye: a sportegyesület székhelye, klubház – 2011 Budakalász, Omszk park 3.

A közgyűlés ideje: 2022. május 30-án (hétfő) 18 óra

Napirendi pontok:

1. 2021 évi mérleg, beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása

2. Az egyesület 2022. évi költségvetésének megvitatása

3. Adatvédelmi szabályzat jóváhagyása

4. Egyebek

Felhívom a tagok figyelmét, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, amennyiben a tagok több mint 50%-a képviselteti magát a közgyűlésen. Határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlést a meghívóban meghirdetett napirendi pontokban, ugyanazon helyen és napon 19 órai kezdettel a jelenlévők számától függetlenül megtartjuk.

Budakalász, 2022. május 12.

Üdvözlettel:

Sárosi Tibor sk.

BMSE elnöke

Vélemény, hozzászólás?