BMSE közgyűlés ELMARAD

Tisztelt Egyesületi Tagok!

A meghosszabbított korlátozó intézkedések miatt, a tárgyi közgyűlést elhalasztjuk.

Üdvözlettel:

Sárosi Tibor
BMSE elnöke

 

MEGHÍVÓ

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE

A Budakalászi Munkás Sportegyesület meghívja tisztelt tagjait évi rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye: a sportegyesület székhelye (klubhelyiség)- 2011 Budakalász, Omszk park 3.

A közgyűlés ideje: 2021. február 01-én (hétfő) 18óra

Napirendi pontok:

1. Az egyesület 2020. évi működésének elnöki beszámolója

2. Horváth Antal elnökségi tag, elnökségi tisztségéről való lemondásának elfogadása

3. Új elnökségi tag megválasztása

4. A 2021. évi tagdíj mértékének meghatározása

5. Az egyesület 2021. évi költségvetésének jóváhagyása

6. Az egyesület Kézikönyvének megvitatása és elfogadása

7. Az egyesület Etikai Kódexének megvitatása és elfogadása

8. Az egyesület Biztonsági Szabályzatának megvitatása és elfogadása

9. Egyebek

Felhívom a tagok figyelmét, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, amennyiben a tagok több mint 50%-a képviselteti magát a közgyűlésen. Határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlést a meghívóban meghirdetett napirendi pontokban, ugyanazon helyen és napon 19 órai kezdettel a jelenlévők számától függetlenül megtartjuk.

Budakalász, 2021. január 18.

Üdvözlettel:

Sárosi Tibor sk.

BMSE elnöke

Vélemény, hozzászólás?